Aanmelden

Home

portret voor home page

De Stichting Idserda Foundation is een initiatief van de heer Jan Heybroek, die in 2015 de Stichting opgericht heeft. Met het instellen van deze Stichting wordt een platform gecreëerd om de artistieke nalatenschap van André Idserda en zijn directe nazaten, vooral op het vlak van de schilderkunst en de literatuur, zoveel mogelijk te behouden en toegankelijk te houden en maken voor het grotere publiek. De rechtsvorm van de Stichting heeft als voorkeur dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.