Over de Idserda's

Vijf kunstenaars Idserda die ieder op eigen wijze hun kunstenaarsschap verbeelden.
Als een rode draad is er niet alleen de bloedband maar ook de liefde voor het schilderen en tekenen.