Jacques Idserda

In 2018 hebben wij de honderdste geboortedag van Jacques Idserda herdacht. Na een werkzaam leven als reporter/verslaggever bij de Stichting Nederlandse Wereldomroep, is schilderen en aquarelleren later zijn grote liefde geworden en… gebleven.

Een bescheiden, doch kunstzinnig gezien een even ge- als bedreven man, die zijn werk (olieverf/aquarel; realistisch/abstract) signeerde met de afkorting van zijn naam – Ids.

Behalve schilder en fijnzinnig aquarellist, was hij eveneens dichter. Verzorgde, als jongeman reeds, literaire radioprogramma’s in zowel België als Nederland.

In zeer nauwe samenwerking tussen de auteur Bé Doorten en de Idserda Foundation is een boek over Jacques verschenen.

Dit boek met de maat 27 x 24 cm bevat 64 pagina’s waarvan 12 met afbeeldingen van werken van Jacques.

Er is een zeer beperkte oplage. Zolang het nog op voorraad is kunt u dit boek bestellen door het storten van een gift van minimaal € 15,00 te storten op bankrekening NL09RABO0302633006 t.n.v. Stichting Idserda Foundation onder vermelding: gift en uw naam en postadres. De Idserda Foundation is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI organisatie.