Boek Jacques Idserda

In 2018 herdachten wij de honderdste geboortedag van Jacques Idserda.

Na een werkzaam leven als reporter/verslaggever bij de Stichting Nederlandse Wereldomroep, is schilderen en aquarelleren later zijn grote liefde geworden en… gebleven.
Een bescheiden, doch kunstzinnig gezien een even ge- als bedreven man, die zijn werk (olieverf/aquarel; realistisch/abstract) signeerde met de afkorting van zijn naam – Ids.
Behalve schilder en fijnzinnig aquarellist, was hij eveneens dichter. Verzorgde, als jongeman reeds, literaire radioprogramma’s in zowel België als Nederland.

In zeer nauwe samenwerking tussen de auteur Bé Doorten en de Idserda Foundation is op 15 december 2017 het boek over Jacques is verschenen.
Dit boek met de maat 27 x 24 cm bevat 64 pagina’s waarvan 12 met afbeeldingen van werken van Jacques.
Het boek is te bestellen doormiddel van een gift van tenminste  € 20,00 te storten op bankrekening NL09RABO0302633006 t.n.v. Stichting Idserda Foundation onder vermelding: gift en uw naam en postadres. De Idserda Foundation is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI organisatie.