Jaarplan 2023

Algemeen

Het in 2018 ingezette beleid om de komende jaren een wat prudent aankoopbeleid te voeren zal worden gecontinueerd. Het actualiseren van de database van de locatie van werken bij derden zal worden voortgezet. De resterende boeken over Jacques Idserda worden voornamelijk gebruikt als relatiegeschenk.

Bestuur

Het bestuur zal indien zich de mogelijkheid voordoet met nog 1 lid worden uitgebreid.

Musea

Contacten met Musea zullen voornamelijk gericht zijn op het toewerken naar een “5-Idserda” tentoonstelling in de komende jaren. Daarnaast zal waar mogelijk worden meegewerkt om relevante werken in een bredere tentoonstelling te laten opnemen.
Tevens blijven we zoeken naar een professioneel ingericht, toekomstig onderkomen voor onze collectie.

Financieel

Onderzocht zal worden of externe bronnen kunnen worden aangeboord (b.v. culturele fondsen) voor subsidiëring van toekomstige activiteiten van de Stichting Idserda Foundation.
Er wordt gestreefd naar tenminste een boekjaar zonder verliezen.

Website

Er zal een poging gedaan worden om de website regelmatiger bij te werken.

Historie

Verdere voortgang zal worden gemaakt met het in kaart brengen van het zwervende bestaan van André Idserda.