De stichting

Het doel van de Stichting is het faciliteren in het behoud en publiekelijk toegankelijk maken en houden van de artistieke nalatenschap van André Idserda en zijn directe nazaten.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Idserda Foundation bestaat uit de volgende personen:

 Mevr. Drs. Heleen Vrijhofvoorzitter
 De heer Jan Heybroeksecretaris/penningmeester
 Mevr. Roos Dooijeslid
 De heer Mr. Hans Heybroeklid
Mevr. Janna van Zonadviseur

Contactgegevens:
Mosselweg 30
1261 XC Blaricum
telefoon: 035-5311131
e-mail: info@idserdafoundation.nl
RSIN: 854953292

Bankrekening: NL09RABO0302633006

De Stichting Idserda Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI.