Het doel van de Stichting is het faciliteren in het behoud en publiekelijk toegankelijk maken en houden van de artistieke nalatenschap van André Idserda en zijn directe nazaten.

Mevr. Drs. Heleen Vrijhof
Voorzitter
De heer Jan Heybroek
Secretaris Penningmeester
Mevr. Roos Dooijes
Lid
De heer Mr. Hans Heybroek
Lid
Mevr. Janna van Zon
Adviseur van het bestuur
Contactgegevens:

Mosselweg 30
1261 XC Blaricum

035 – 53 11 131
info@idserdafoundation.nl

RSIN: 854953292
Bankrekening: NL09RABO0302633006

De Stichting Idserda Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI.

anbi_big